Şerafettin Turan

Şerafettin Turan, 1925'te Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. Bitlis, Muş, Erzurum'da ilk ve ortaöğrenimini bitirip Gazi Eğitim Enstitüsü Tarih Coğrafya Bölümü'ne girdi. 1946'da aynı enstitüye asistan olarak atandı. DTCF'nin Tarih Bölümü'nden de 1951'de diploma aldı. Bu arada Ankara Etnoğrafya Müzesi'nde asistanlık görevini de sürdürdü. 1952'de DTCF, Genel Türk Tarihi Bölümü'ne asistan oldu. 1954'te doktor, 1956'da doçent; 1964'te de profesörlük sanını aldı. DTCF Dekanlığı, TRT Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı gibi önemli görevler üstlendi. Yakın tarihimiz konusunda yedi ciltlik "Türk Devrim Tarihi" isimli alanındaki en kapsamlı çalışmalardan birini hazırladı. Anılarını "Anılarla Türkiye Gerçeği" kitabında topladı. 15 Ekim 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Şerafettin Turan - Yazarın kitapları

Kapat