“Güneşi Bilmeyen Ay Işığını Gerçek Sanır” Aromatik Adam

Cahil insanlar her şeyi bildiklerini zannederler. Dinlemeyi bilmez, yanlışlarını kabul etmez, değişime kapalı, sabit fikirlidirler. Bu yüzden de kendi menfaatleri her şeyin üstündedir. Herhangi bir düşünceyi ısrarla savunurlar. Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü düşünerek yaşamlarına devam eder, başkalarının haklarına, fikirlerine saygı göstermeden yaşarlar. “Boş teneke çok ses çıkartır” misali az düşünüp çok konuşurlar. Bir de karşılarındakini cahillikle itham ederler. Uzmanlık alanınız onlar için önemli değildir. Yetkin oldukları bir alan olmadığı için söylentilere inanır, detaylarını araştırmaz ve duyduklarına körü körüne inanırlar. Kendilerine dayatılan düşünceleri sorgulamadan kabul eder ve etraflarındaki herkese bu düşünceleri dayatırlar. Tıpkı Aromatik Adam kitabında olduğu gibi...

“İlim cesaret verir, cehalet ise küstahlık.” Terry Neil

Çocukların severek okuduğu yazar ve felsefeci Anooshirvan Miandji’nin yeni kitabı Aromatik Adam,  yalanların, sahte vaatlerin, dolandırıcıların, bilimsellikten uzak şarlatanların peşinden sürüklenenlerin durumunu etkileyici bir dille anlatıyor.  Kitap esrarengiz bir olayı bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışan biyolog, tıp ve fizik uzmanı, psikolog ve sosyolog gibi alanında bilgili kişiler ile doğaüstü şeylere inananların tartışmaları üzerine kurgulanıyor. Okurlarına doğru bilgiye ulaşma yöntemlerini, eleştirel düşünmeyi ve bu yöntemlerin neden önemli olduğunu anlatan Anooshirvan Miandji, harika bir romana imza atıyor. Samanadam, Filozof Meşe, Muz Cenneti, Kara Kaz, Bilge Çiçek gibi severek okunan kitapların yazarı Miandji, yeni kitabı Aromatik Adam’da bir toplumdaki en büyük sorunun cehalet ve bilimin yolundan uzaklaşma olduğunu merak uyandırıcı, aynı zamanda düşündürücü bir olay örgüsü ile anlatıyor. Toplumun âdeta röntgenini çeken Aromatik Adam, gerçekleri objektif bir şekilde ortaya koyarak doğruyu, iyiyi, güzeli bulmayı bizlere bırakıyor.

 “İnsanlara cehaletlerini tanıtmak imkânsızdır, zira cehaleti tanıyabilmek için de bilgi Iazımdır.” Jeremy Taylor

 “Toplumun çoğu inanıyor diye o şey doğru olur mu? İnsanlar bilmedikleri konular hakkında neden bu kadar ısrarcı oluyor? İnsanlar yanlış bilgiye nasıl körü körüne inanabiliyor? İnsanların cahil bırakılmasının, biat eden insanlara dönüşmesinin topluma zararları nelerdir?” gibi birçok soruya ışık tutan Aromatik Adam, bilimsel yöntemlerle sorulara cevap arıyor. Aromatik Adam kurgusuyla okurların akıllarında önce soru işaretleri oluşturuyor, sonra bu soruları bilim insanlarının çözümlemeleriyle tek tek cevaplandırıyor.  Bunu yaparken her bilim dalının doğruya ulaşmak için ne kadar önemli olduğunu, disiplinler arası çalışmaların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. 

 "Âlim bazı şeyleri bilir, cahil her şeyi." Ahmet Hamdi Tanpınar

 Anooshirvan Miandji’nin Aromatik Adam kitabı, toplumun bir tuzak misali içine düştüğü cehaletten ancak bilimin ışığında kurtulacağını felsefi diyaloglarla yalın bir şekilde aktarıyor. Aromatik Adam, tekrar tekrar okunması gereken, içinde yaşadığımız toplumun çıkmazlarını, çatışmalarını anlatan, topluma eleştirel bir açıdan bakmayı sağlayan çok değerli bir kitap.

Anooshirvan Miandji 'in Aromatik Adam kitabını indirimli fiyat ve avantajlı kargo seçeneği ile hemen satın almak için tıklayın.

 

 

 Kapat