Anadolu’nun Asıl Anlamına Herodot’un Yazılarıyla Varılır

Herodot, İran yönetimindeki Karya’nın başkenti Halikarnas’ta (Bodrum) İ.Ö. 5. yüzyılda doğdu. Bugün sayısız ulaşım aracının konfor ve hızıyla bile uzun süre gezmek zor. Heredot bunu, 2500 yıl önce yapmak için; yaşama ve dünyaya karşı dizginlenemez bir merak ve öğrenme aşkı duymuş olmalı! Yolculukları sırasında; krallardan kâhinlere, papazlardan köylülere, yün taşıyan Anadolulu kadınlardan çam ormanlarında ağaç biçen tahtacılara… herkesle konuştu. Hindistan’dan Mısır’a sayısız ülkenin gelenekleri, yaşam biçimi hakkında pek çok şey öğrendi. 

Halikarnas Balıkçısı’na göre “Herodot, günümüz dünyasının nasıl başladığına ışık tutan ilk yazardır. İnsanlar karışımı olan Anadolu tarihi de “Herodot Tarihi” ile başlar. Bir düşünür için Anadolu’nun asıl anlamına Heredot’un yazılarıyla varılır.

 

Halikarnas Balıkçısı “Altıncı Kıta Akdeniz” kitabında; Hititler, Frigya ve Lidyalılar, Amazonlar, Artemis’in Geçirdiği Evrim gibi pek çok konuda aydınlatıyor. Öğrenmeye ve şaşırmaya devam ediyoruz. 

Tadımlık:

 “Değil yalnız Anadolu’nun, tekmil dünyanın ilk ve en büyük turisti, Halikarnaslı (Bodrumlu) Herodot’tur. Onun seyahatnamesinde koyduğu, “historia” yani “araştırma-inceleme” sözü, bugün hemen bütün dünya dillerinde “tarih” anlamında kullanılmaktadır.” 

(…..) hangi tarihte nereye seyahat ettiği belli değildir. Hemen hemen tüm İran’ı gezmiş, Mısır’a gidip ta Asuvan’a varmış, Lidya’ya uğramış, Babilon’da taban tepmiş, Susa-Elam dememiş, Frigya’yı dolaşmış, Çanakkale ile Bizans’ı geçmiş, Trakya ile Makedonya’ya uğramış, hem denizden hem karadan İskit ellerini, Tuna boyunu dolaşmış, sonra Karadeniz’e kıvrılmış taa Don havzasına dek çıkmış. Herhalde Marko Polo’yu bile tatarağası gibi yaya bırakırdı. Bu can, Halikarnaslı insan, adamakıllı yaşlanıp cepte para pul kalmayınca şapa oturmadı, oturup kitabını yazdı.”

***

altıncıkıtaHalikarnas Balıkçısı’nın “Altıncı Kıta Akdeniz” kitabını indirimli fiyat ve avantajlı kargo seçeneği ile hemen satın almak için tıklayın.

 

 

 

  Kapat