Uğur Kılınç

Uşak’ta doğdu. Lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde, yüksek lisans öğrenimini ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema anabilim dalında tamamladı. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema bölümünde doktora öğrenimine devam ediyor. Kendisi aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışmalarını yürütmektedir. Akademik çalışmalarını sinema, edebiyat ve mitoloji alanlarında yoğunlaştıran Uğur KILINÇ’ın, bu konular üzerine ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Gece Kitaplığı Yayıncılık tarafından 2015 yılında yayımlanan "Nebel Şatosu ve Diğer Öyküler" adlı gotik türdeki öykü kitabı, yazarın ilk edebi çalışmasıdır. Yazarın ikinci edebi çalışması, "Oegtar’ın Felaketi" isimli fantastik türdeki romanı, 2016 yılında Gece Kitaplığı Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Uğur Kılınç - Yazarın kitapları

Kapat