Şemsi Belli

1925 yılında Malatya'da dünyaya geldi. 1937'de ilkokulu bitirdi ve aynı yıl Malatya Lisesi'ne, kısa bir süre sonra da Elazığ Lisesi'ne devam etti. Buradaki öğrenim yaşamı zorluklarla geçti. 1943 yılında İstanbul'a gelerek Haydarpaşa Lisesi'nde paralı yatılı okumaya başladı. Bu sırada çeşitli dergi ve gazetelerde yergi şiirleri yayımlanıyordu. Haydarpaşa Lisesi'ni 1947'de bitirdi. Malatya'ya döndü ve Fırat gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı zamanda İstanbul'daki Cumhuriyet, Ankara'daki Ulus gazetelerinde maaşlı muhabirlik yapıyordu. Bir yandan da Ankara Radyosu'nda “Adım Adım Anadolu” , “Kırk Gözlü Heybe” ve “İçimizden Biri” adlı programları hazırlıyor ve sunuyordu. Bu dönemde yayımlanan yergi şiirlerinden ötürü hakkında basın davaları açıldı, mahkemelerde yargılandı. Bu davaların üstesinden gelebilmek için 1949 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Bu fakülteden 1956'da mezun oldu. 1954'te yedeksubay olarak askere gitti. Moral Eğitimi Subayı görevi ile askerliğini tamamladı. Daha sonra bir yandan avukatlık stajı, bir yandan da çeşitli okullarda Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1958 yılında evlendi. Bu evlilikten 3 erkek çocuk sahibi oldu. 1962'de İstanbul'a yerleşti. Bir yandan avukatlık yaparken, bir yandan da Vefa ve İstanbul Kız Lisesi'nde Edebiyat öğretmenliği görevini sürdürdü. 1970 yılında Ankara'da Memleket adlı günlük bir gazete çıkardı. Daha sonra İstanbul'da Son Posta adlı günlük siyasi gazetenin Genel Yayın Müdürlüğünü yaptı. 1988-1989 yıllarında televizyonlarda “Şiir Bahçesi” adlı programı hazırlayıp sundu. En son olarak Şiir Defteri adlı aylık şiir dergisini çıkardı ve yönetti. Bu arada birçok dış ülkeyi gezdi, izlenimlerini gazetelerde tefrika etti. Yaşadığı çağın birçok ünlü kişisi ile röportajlar yaptı, bunları kitaplaştırdı. 10 Ekim 1995 günü İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Şemsi Belli - Yazarın kitapları

Kapat