Örsev Dörtlemez

Ankara-Haymana’da doğdu. Babasının subay olması nedeniyle ilk, orta ve lise eğitimini Türkiye’nin değişik ilçe ve illerinde okudu. 1956’da başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenimini 1961’de bitirdi. 1961-65 yıllarında yine Ankara Üniversitesi’nde İç Hastalıkları ihtisası yaparak İç Hastalıkları Uzmanı, 1965-67’de Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Kardiyoloji üst ihtisası yaparak Kardiyoloji Uzmanı, 1975 yılında ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji Doçenti oldu.  1979 yılında, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde (AİTİA), bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kurmak üzere görevlendirilenlerden biriydi.  1982 yılında profesör oldu.  1991-94 yıllarında Gazi Üniversitesi Senatosunda Tıp Fakültesini temsilen Senatör oldu.  1995-98 yılları arasında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği’nin ilk Başkanlığını yaptı.  2002 yılında kırk altı yıllık Tıp yaşamında yüzlerce Akademisyen, binlerce Tıp Doktorunun yetişmesinde imzasının onurunu taşıyarak emekliye ayrıldı.

Örsev Dörtlemez - Yazarın kitapları

Kapat