Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Rahmi Gürpınar 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Mehmet Sait Paşa adında bir subaydı. Annesini üç yaşındayken kaybetti. İlkokula Girit'te başladı. Öğrenimine İstanbul'da devam etti. 1878 yılında Mekteb-i Mülkiye'ye girdi. Ancak ciddi bir hastalık geçirmesinden dolayı eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre memur olarak çalışan Gürpınar, hayatını yazarak kazanmaya başladı. Tercüman-ı Hakikat, İkdam ve Sabah gazetelerinde çalıştı. Ahmet Rasim'le birlikte Boşboğaz ile Güllâbi adında bir mizah gazetesi çıkardı. “İstanbul'da bir Frenk” adlı ilk yazısı 1888 yılında Ceride-i Havadis gazetesinde yayımlandı.  Türk edebiyatına birçok önemli eser kazandıran Gürpınar'ın ilk büyük romanı Şık'tır. Mehmet Sait Paşa'nın desteğiyle bu kitabı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde  dizi halinde yayımlanmıştır.  1976 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Süt Kardeşler adlı sinema filmi Gürpınar'ın Gulyabani  adlı romanından uyarlanmıştır. Gürpınar'ın kendine özgü bir üslubu vardır. Natüralizm akımının temsilcilerindendir. Keskin bir gözlem gücüne sahiptir. Dili sadedir. Toplumun çeşitli sınıf ve tabakalarına mensup kişilerin belirli özelliklerini ustalıkla ortaya koymasının yanı sıra olayları abartılı olmayan bir güldürü ve anlatım rahatlığıyla okuyucuya sunar.  Toplumcu, gerçekçi bir anlayışa sahiptir. Hüseyin Rahmi Gürpınar 1944 yılında Heybeliada'da hayatını kaybetti.  Eserleri günümüzde de değerini ve özgünlüğünü korumaktadır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar - Yazarın kitapları

Kapat