Macar gazeteci-yazar Dr. Attila von Orbók, 17 Eylül 1887 tarihinde Pozsony’de doğmuştur. Kolozsvar Üniversitesi’nde hukuk doktorası yapan Orbok Paris Sorbonne Üniversitesi’nde görev almıştır. 1912-1914 yılları arasında Magyarorszag (Macaristan) gazetesinin Paris muhabirliği görevini yürütmüş, 1918 yılında Macaristan’ın Bern Büyükelçiliği Basın Ataşeliğine atanmıştır. 1920-22 yılları arasında bağımsız milletvekilliği yapan, 1933 yılında ise Függetlensek (Bağımsızlık) gazetesinin Dış İlişkiler Müdürü olan Orbók, Kisgazda adlı siyasi partiye üye olmuş, 1945 yılında anılan partinin basın biriminde görev almıştır. Birçok tiyatro oyunu da kaleme alan Orbók’un bazı önemli çalışmaları Phenomena (1922), Paris Life (1927), Erdely’s Smile (1940), Hotel Without Central Heating (1940), Ministry’s Chair (1943), God’s Garden (1944) ve Tom Sawyer Runaway (1959) adlı eserleridir.

Orbók 5 Ekim 1964 tarihinde Budapeşte’de vefat etmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________

Hungarian journalist-author, Dr. Attila von Orbók, was born in Pozsony on 17 September 1887. He received his doctorate in law from Kolozsvar University and worked at Paris-Sorbonne University. Between 1912-1914 he served as correspondent in Paris for Magyarorszag Newspaper. In 1918 von Orbók was assigned as press attaché to the Embassy of Hungary in Bern. Between 1920-22 he was an independent member of the Hungarian Parliament and in 1933 he assumed the post of External Relations Director of Függetlensek (Independence) Newspaper. Attila von Orbók later joined “Kisgazda” Party and in 1945 took up a post in the Party’s press unit.   

A prolific writer, von Orbók also wrote many plays. Some of his notable works are Phenomena (1922), Paris Life (1927), Erdely’s Smile (1940), Hotel without Central Heating (1940), Ministry’s Chair (1943), God’s Garden (1944) and Tom Sawyer Runaway (1959).

Von Orbók died on 5 October 1964 in Budapest.

Attila Orbók - Yazarın kitapları

Kapat